จะรู้ได้ไงว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

จะรู้ได้ไงว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
จะรู้ได้ไงว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

บ่อยครั้งที่ได้รับคำถามจากลูกค้ามีการสั่งซื้อถุงพลาสสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตซึ่งหลายคนก็มักจะหลงประเด็นไปคุยเรื่องทางกายภาพคือความกว้างความยาวความหนาหรือสีของถุงเป็นหลัก ทั้งที่หัวใจสำคัญของงานถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตก็คือสมบัติในการป้องกันไฟฟ้าสถิตสมชื่อนั่นเอง

surface resistance meter
surface resistance meter

เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่เรียกว่าเครื่องวัดค่าความต้านทานผิว (Surface Resistance Meter) จึงเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ

เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว surface resistance
เครื่องมือวัดความต้านทานพื้นผิว เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบวัสดุ เพื่อจะทดสอบว่า วัสดุนั้น เป็นวัสดุ ที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือไม่ โดยค่าที่ทำการวัดจะแบ่งเป็นสามช่วง คือ

1.ช่วงการวัดที่เป็นตัวนำ ช่วง conductive หรือตัวนำไฟฟ้า ตั้งแต่ ศูนย์ โอมห์ ถึง น้อยกว่า 10 ยกกำลัง 5
2.ช่วงการวัดที่เป็นวัสดุป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ช่วง dissipative ค่าตั้งแต่ มากกว่า 10 ยกกำลัง 6 ถึง 10 ยกกำลัง 11
3.ช่วงการวัดที่เป็นวัสดุ ฉนวน(ไม่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์) ช่วง Insulative ค่าตั้งแต่ มากกว่า 10 ยกกำลัง 12 ขึ้นไป
การที่เราจะทราบได้ว่า วัสดุนั้น เช่น แผ่นโฟม แผ่นชีส แผ่นยาง แผ่นพลาสติกเป็น แผ่นที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้หรือไม่ ก็ต้องมีเครื่องมือทดสอบ ที่เราเรียกว่า เครื่องวัดความต้านทานพื้นผิว (ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท โฟร์โทรนิคส์ เทคโนโลยี จำกัด)

จะรู้ได้ไงว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วิธีการวัดค่าความต้านทานผิวถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
จะรู้ได้ไงว่าเป็นถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ วิธีการวัดค่าความต้านทานผิวถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *