ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

นอกจากทางเราสามารถผลิตเป็นถุงพลาสติป้องกันไฟฟ้าสถิตตามขนาดและความหนารวมถึงสีต่างๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแล้ว ทางเรายังสามารถผลิตเป็นม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ด้วย โดยสามารถผลิตได้หน้ากว้างสูงสุดถึง 5 เมตร (2.5เมตร ผ่าหนึ่งข้างกางออกเป็น 5 เมตร)

ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ม้วนพลาสติกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอ็นดูแพ้ค จำกัด

คุณเจษฎา (เจษ)
Mobile: 098-995-3600
LINE ID: endupak
Email: sales@endupak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *